Motivio
  • juris-d3

Kāpēc Google apmaksā darbinieku ēdināšanu? Un kāpēc to noderīgi darīt arī jūsu uzņēmumā?


Nebūs daudz to, kas apšaubītu Google vadības un personālvadības prasmes.

Diezgan ilgi Google prakse bija maksāt algas, kas ir zemākas par vidējām nozarē, tajā pašā laikā, darbiniekiem tika nodrošināta apmaksāta ēdināšana. T.i., darbiniekiem nebija jāmaksā par ēšanu. (Avots: bijušais Google HR vadītājs Laszlo Bock, grāmatā “Work Rules”).

Arī pēc tam, kad Google darbinieku algu līmeni būtiski palielināja, apmaksāta ēdināšana tika saglabāta.

Tātad, viens no veiksmīgākajiem pasaules uzņēmumiem izvēlējās apmaksāt darbinieku ēdināšanu, neatkarīgi no algu līmeņa - apmaksātas pusdienas un citas ēdienreizes tika nodrošinātas gan sākotnēji pie zema, gan vēlāk augsta atalgojuma.

Loģiski, rodas jautājumi - kāpēc tā?

Kāpēc sākotnēji tika segtas ēšanas izmaksas, bet netika maksātas lielākas algas? Kāpēc, palielinot algas, netika ieviestas izmaiņas ēdināšanas apmaksā?

Taču Google nav vienīgie

Ja analizējam populārākos darbinieku labumus, tad virknē pasaules valstu apmaksātas pusdienas ir starp vis populārākajiem labumiem. Tā tas ir Čehijā, Slovākijā, Ungārijā, Polijā, Francijā, u.c.

Avots: Accace.com

Daži no ieguvumiem, ja uzņēmums apmaksā darbiniekiem pusdienas:

  • Darbinieki ieekonomē laiku, ko citādi ieguldītu, paši gatavojot līdzi ņemamo pārtiku

  • Darbinieki uzlabo veselību, ēdot sabalansētu pārtiku un neizlaižot ēdienreizes

  • Komandu veidošana var notikt ikdienā, kolēģiem kopā dodoties pusdienās

  • Augstāka darbinieku apmierinātība

  • Un, rezultātā, labāks darba devēja tēls, kas palīdz gan piesaistīt, gan noturēt darbiniekus ilgāk.

Iespēja Latvijā

Tagad apmaksātas darbinieku pusdienas iespējamas arī Latvijā un virkne uzņēmumu to sāk piedāvāt saviem darbiniekiem. Kopš 2017. gada daļa pusdienu izmaksu (40 eur apjomā mēnesī) netiek aplikta ar personāla nodokļiem. Labā prakse ir apmaksāt pilnu pusdienu summu (atkarībā no izmaksām, vidēji 60-80 eur mēnesī), par daļu izmantojot nodokļu atlaides.

Katras izmaiņas ir reizē iespēja. Šobrīd tā ir iespēja tiem uzņēmumiem, kas pirmie ieviesīs un popularizēs šo darbineku labumu - apmaksātas pusdienas - vēl veiksmīgāk konkurēt darba tirgū. Šobrīd ar, piemēram, veselības apdrošināšanu darbiniekus nepārsteigsi - viņi to sagaida kā normu. Tādēļ darba devēja vērtības prezentācijai ir īstais laiks izvēlēties apmaksātu ēdināšanu.

Kā organizēt darbinieku ēdināšanu?

Motivio Meals ir mobilā lietotne darbinieku ēdināšanas apmaksai. Ar vienu līgumu un vienu mobilo lietotni uzņēmums darbiniekiem nodrošina apmaksātu ēdināšanu pie neierobežota ēdināšanas pakalpojumu sniedzēju loka.

Uzziniet vairāk

Motivio Meals produkta lapā.

Motivio ir HR tehnoloģiju uzņēmums

Mēs strādājam, lai palīdzētu uzņēmumiem, vadītājiem un darbiniekiem. Uzņēmumiem un vadītājiem - veidot lielisku uzņēmuma kultūru un sadarboties ar darbiniekiem ilgāk. Darbiniekiem - gūt augstāku apmierinātību ar darbu un līdz ar to - dzīvi.

Vairāk - Motivio.eu.

#Darbiniekuēdināšana #Darbiniekulabumi #Apmaksātaspusdienas

© Motivio 2020